Ratuj Głuszca
powodz

Upłynął termin składania ofert na budowę Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Odpowiedzialny za przetarg jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w połowie 2013 roku. Koszt inwestycji szacowany jest na 300 mln zł. System ma na bieżąco monitorować m.in. stan rzek, wałów przeciwpowodziowych i być ważnym źródłem informacji na temat podatności danego terenu na nagłe zmiany pogodowe.

ISOK ma być nowoczesną platformą, zawierającą zawsze aktualne informacje na temat zagrożeń związanych z możliwym wystąpieniem intensywnych opadów, gradobicia czy silnego wiatru. Dostarczane dane będą źródłem wiedzy o ewentualnych skutkach klęsk żywiołowych, a każdy zainteresowany za pomocą przeglądarki internetowej, będzie mógł się dowiedzieć czy obszar, na którym mieszka, leży na terenach zagrożonych np. powodzią.

Informatyczny System Osłony Kraju ma być jednym z najnowocześniejszych tego typu działających w Europie. Sporządzany jest w oparciu o wytyczne Unii Europejskiej, m.in. dyrektywę przeciwpowodziową, która zobowiązuje nas do przygotowania map zagrożeń i ryzyk powodziowych, które jasno i precyzyjnie określą miejsca i skutki wystąpienia ewentualnych klęsk żywiołowych.

 – Bardzo precyzyjnie nam powiedzą, gdzie należy albo można zabudowywać, na jakich wysokościach zawieszać most nad rzekami, jakie tereny stanowią poważne zagrożenie powodziowe, a gdzie będzie można ewentualnie podczas poważnego zagrożenia przerwać wał powodziowy, tak żeby szkody dla człowieka były maksymalnie najmniejsze – mówi wiceminister środowiska, Stanisław Gawłowski.

W tej chwili trwa tworzenie skomplikowanych modeli hydraulicznych rzek, w oparciu o dane geodezyjne opracowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Powstają precyzyjne, cyfrowe mapy kraju, których dokładność sięga 10 cm.

 – Tych map będzie kilkadziesiąt tysięcy. System informatyczny udostępni społeczeństwu informacje, jakie tereny są zagrożone w przypadku wystąpienia powodzi. Tak ukierunkowujemy go, aby obywatel mógł sięgnąć po komputer, otworzyć i zobaczyć, czy znajduje się w zagrożonym rejonie, gdy np. zbliża się powódź – mówił kilka tygodni temu Agencji Informacyjnej Newseria Janusz Wiśniewski, p.o. prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Pierwszy etap prac potrwa do końca przyszłego roku. System uzyska swą pełną funkcjonalność w grudniu 2014 roku, a zgromadzone dane dotyczyć będą 250 głównych rzek, spośród ponad 53 tysięcy, występujących w całej Polsce.

 – Później dla potrzeb lokalnych w następnych krokach będziemy uzupełniać te brakujące informacje – zapewnia Stanisław Gawłowski.

Wiceszef resortu środowiska dodaje, że dzięki powstaniu ISOK będziemy w posiadaniu precyzyjnego instrumentu, dotyczącego planowania przestrzennego czy pozwoleń wodno-prawnych. Będzie on także wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji w czasie bezpośredniego zagrożenia powodziowego.

Środki przeznaczone na budowę Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami pochodzić mają przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wesprze on projekt kwotą 204 mln zł. 60 mln zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 36 mln zł dołoży budżet państwa.

Źródło: newseria.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.