Ratuj Głuszca
posiadlosc

W IV. kwartale 2011 r. odnotowano spadek zarówno liczby, jak i wartości nowo udzielonych kredytów. Takie wnioski płynął z raportu AMRON – SARFiN za okres od października do grudnia ubiegłego roku.

Liczba i wartość kredytów mieszkaniowych, I kw. 2010 r. – IV kw. 2011 r.

I kw. 2010r.

II kw. 2010r.

III kw. 2010r.

IV kw. 2010r.

I kw. 2011r.

II kw. 2011r.

III kw. 2011r.

IV kw. 2011r.

Liczba nowo udzielanych kredytów

48 319

63 972

61 150

56 920

57 578

62 197

59 571

51 813

Wartość nowo udzielanych kredytów (mld zł)

9,8

13,5

13,1

12,2

12,3

13,4

12,8

10,8

Liczba czynnych umów kredytowych

1 441 311

1 489 872

1 497 335

1 448 828

1 506 686

1 550 731

1 602 511

1 630 694

Łączne zadłużenie wynikające z czynnych umów kredytowych (mld zł)

217,6

245,9

247,5

263,6

265,8

283,4

307,2

313,7

Źródło: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podst. danych www.zbp.pl

Zmniejszająca się już drugi kwartał z rzędu liczba oraz wartość udzielonych kredytów jest rezultatem kilku czynników. Na taki rozwój wypadków wpływa przede wszystkim obecna sytuacja gospodarcza Polski, ale również dalsze zawirowania na światowych rynkach finansowych oraz problemy krajów strefy euro. Dodatkowo pojawiające się niemal codziennie informacje medialne dotyczące kryzysu sprawiają, że Polacy nie kwapią się dzisiaj z opróżnianiem swoich portfeli. Niepewność, co do rozwoju sytuacji na rynku pracy sprawia, że część osób planujących przeprowadzkę i dysponujących możliwościami finansowymi na odpowiednim poziomie, decyduje się jednak na odłożenie ostatecznej decyzji na spokojniejsze czasy. Poza tym należy pamiętać także o zmniejszającej się zdolności kredytowej Polaków, która zamyka drogę do finansowania części osób zainteresowanych poprawą warunków mieszkaniowych. Na tej podstawie w bieżącym roku należy spodziewać się kontynuacji obniżania wartości i liczby kredytów hipotecznych.

 Struktura walutowa wartości nowo udzielanych kredytów, I kw. 2010 r. – IV kw. 2011 r.

Waluta kredytu

I kw. 2010r.

II kw. 2010r.

III kw. 2010r.

IV kw. 2010 r.

I kw. 2011r.

II kw. 2011r.

III kw. 2011r.

IV kw. 2011r.

PLN

77,2%

71,9%

72,8%

76,6%

80,6%

78,4%

78,4%

77,0%

EURO

18,3%

23,6%

21,8%

17,3%

13,2%

14,1%

11,8%

17,2%

CHF

4,3%

4,4%

5,4%

6,1%

6,1%

7,5%

9,8%

5,7%

USD

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

Źródło: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podst. danych www.zbp.pl

 Na przestrzeni IV kwartału 2011 r. Polacy zaczęli wracać do kredytów w euro. Odbyło się to kosztem pozostałych walut. Udział zobowiązań denominowanych w złotówce w całej puli nowo udzielonych kredytów hipotecznych zmniejszył się jednak w niewielkim stopniu. Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku franka szwajcarskiego – wartość nowych kredytów w tej walucie spadła niemal o połowę.

Źródło: Emmerson.pl

 

Komentarze wyłączone.