Ratuj Głuszca
stacja

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto tak naprawdę zyskuje na wysokich cenach paliw. Na pewno nie kierowcy i właściciele stacji benzynowych. Wydaje się, że najbardziej na drogim paliwie korzystają rafinerie, choć i w tym wypadku pozostają wątpliwości.

Urszula Cieślak, analityk rynku paliwowego z firmy BM Refleks nie waha się mówiąc o tym, że najdotkliwiej drogie paliwo daje się we znaki detalicznym konsumentom i dystrybutorom.

- Zarówno właściciele stacji, jak i kierowcy nie mają z tego tytułu żadnych korzyści. Kierowcy, dlatego, że muszą większą część swojego budżetu wydawać na paliwo, a właściciele stacji, ponieważ wraz ze wzrostem cen paliw spadły ich marże detaliczne, które dzisiaj nawet w całości nie pozwalają na pokrywanie stałych kosztów prowadzenia działalności – mówi analityk.

Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto zarabia na drogim paliwie, gdy popatrzymy na koncerny paliwowe. Choć wątpliwości zdaniem Urszuli Cieślak jest nieco mniej.

- Wydaje się, że ci, którzy przerabiają paliwo i odsprzedają je na rynku hurtowym, a także na rynku detalicznym, mają największą możliwość do realizowania swojej marży. Chyba jedynymi podmiotami, które zarabiają na paliwie dzisiaj pozostają rafinerie, producenci czy importerzy, którym uda się w dobrych cenach wprowadzić paliwo na polski rynek – zaznacza Cieślak.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wysokie ceny ograniczają konsumpcję. O gwałtownym hamowaniu mowy jeszcze nie ma, ale z całą pewnością wyhamowało tempo wzrostu konsumpcji na olej napędowy. Jeszcze wyraźniej widać to na przykładzie benzyny.

- Nie jest to na rękę producentom w Polsce, którzy w ostatnich latach poczynili ogromne inwestycje, by zwiększać moce przerobowe rafinerii i w związku z tym może się pojawić problem ze zbytem ich produktów. Dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby ceny paliw były niskie – zauważa Urszula Cieślak.

Niski poziom cen jest do zaakceptowania przez kierowców, firmy transportowe i wszystkich innych konsumentów paliw. Taka sytuacja doprowadza do większej konsumpcji i wyższych zysków rafinerii. Niestety to, co wpływa na ceny paliw nie leży w rękach naszych koncernów paliwowych.

- Oni nie mają możliwości wpływania na sytuację na rynku ropy, nie mają też wpływu na ustalanie kursu złotego do dolara. Ponieważ my ropę importujemy, rozliczamy ją w dolarach, a więc wszelkie wahania kursu wpływają negatywnie na rynek. To też powoduje, że koncerny ponoszą także ryzyko kursowe – mówi Cieślak.

Poziom cen paliw w Polsce musi też być dostosowywany do tych poziomów, które obowiązują w Unii Europejskiej. Zobowiązaliśmy się do tego przystępując do Unii w 2004 roku.

- To, że wielokrotnie po drodze mieliśmy do czynienia ze zmianą podatków na paliwa, głównie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w górę, jest wynikiem implementacji dyrektywy unijnej na rynek krajowy. To również nie leży w gestii naszych koncernów, a decyduje o tym, że dzisiaj płacimy za paliwo zdecydowanie więcej niż przed kilkoma laty – stwierdza Urszula Cieślak z BM Reflex.

Źródło: newseria.pl

Komentarzy: 2 w artykule: ”Marże stacji benzynowych nie pokrywają nawet kosztów stałych prowadzenia działalności”

  1. Z tego wynikałoby, że na wysokich cenach benzyny nie zarabia nikt. jednocześnie wszyscy wiemy, że benzyna mogłaby być tańsza, co można wywnioskować obserwując rynki paliw na świecie i w kraju. Dlaczego więc tak nie jest? Co możemy zrobić, żeby temu przeciwdziałać?

  2. tank24.org pisze:

    Niestety, większość na traci na wysokich cenach paliwa. Dlatego wymyśliliśmy portal umożliwiający grę o darmowe paliwo – http://www.tank24.org. Zapraszamy