Ratuj Głuszca
knf

– Komisja Nadzoru Finansowego jest za tym, by renty dożywotnie oferowały zakłady ubezpieczeń na życie – mówi zastępca przewodniczącego Komisji, Lesław Gajek. Według KNF-u, dysponują one odpowiednim wachlarzem mechanizmów, gwarantujących ochronę interesów obu stron wypłacających comiesięczne świadczenia w zamian za przeniesienie na nich własności do nieruchomości, jak i tych, którzy takiego przeniesienia dokonują.

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego nic nie stoi na przeszkodzie, by firmy ubezpieczeniowe już
dziś proponowały swoim klientom renty dożywotnie.

Zakłady ubezpieczeń mają technologię, żeby natychmiast zaproponować tego typu produkty – uważa wiceszef Komisji, Lesław Gajek.

Posiadają, przede wszystkim rozbudowane zaplecze prawno-organizacyjne oraz odpowiednie gwarancje finansowe.

 – Potrafią szacować ryzyko, mają odpowiednie kapitały, odpowiednich specjalistów, którzy potrafią policzyć rezerwy, czyli zobowiązania z tytułu tego rodzaju produktu, mają odpowiednią wiarygodność finansową, historię – mówi Agencji Informacyjnej Newseria wiceszef Komisji, Lesław Gajek. – A do tego są odpowiednio nadzorowane.

Komisja, wielokrotnie już podkreślała, że osoby, które miałyby oddać nieruchomość w zamian za rentę dożywotnią muszą mieć pewność, co do bezpieczeństwa takiej operacji. Wymaga to, m.in. uściślenia i dopracowania odpowiednich uregulowań prawnych.

 – Jest jeszcze kwestia wyceny nieruchomości i ryzyka z tym związanego - mówi Gajek. – Ale pozostawienie tego obszaru bez nadzoru, tak jak on do tej pory istnieje, byłoby ryzykiem w przyszłości.

Uwaga ta, tyczy się m.in. działających na rynku funduszy hipotecznych, które docierają do klientów z niezbyt powszechną do tej pory ofertą.

 – Jeśli inne firmy chcą oferować coś takiego, powinny spełniać takie wymogi kapitałowe i wymogi bezpieczeństwa, jak zakłady ubezpieczeń na życie - zwraca uwagę wiceprzewodniczący KNF.  Bez zapewnienia bezpieczeństwa tego typu produktom, które są oferowane klientom, trudno mówić o tym, żeby państwo mogło wziąć jakąkolwiek odpowiedzialność za to.

Jego zdaniem, nie ma dziś potrzeby tworzenia dodatkowego subsektora, zajmującego się tą działalnością.

 – Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której te firmy albo będą spełniały tego typu wymogi, albo
nie będą mogły prowadzić takiej działalności – uważa Gajek.

Źródło: newseria.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.