Ratuj Głuszca
energia

Inflacja niespodziewanie podskoczyła w listopadzie do 4,8%. Ceny związane z utrzymaniem mieszkania też rosły szybciej niż w październiku, czyli o 6,9% rok do roku. Jeszcze większe były podwyżki samej energii.

Inflacja wyniosła w listopadzie 4,8%. To najwyższy poziom od maja br. i jednocześnie znacznie więcej niż oczekiwali ekonomiści. Sądząc po uśrednionych prognozach, można było spodziewać się inflacji na poziomie 4,4%. W rzeczywistości była ona aż o 0,4 pkt. proc. wyższa.

W listopadzie, ceny związane z utrzymaniem mieszkania, czyli koszty zakupu przez gospodarstwa domowe energii, wody oraz płatności czynszów, były o 6,9% wyższe niż przed rokiem. Co prawda nie oznacza to spowolnienia tempa wzrostu cen w tej kategorii (miesiąc temu było to 6,7%), ale to już drugi miesiąc z rzędu, kiedy miesięczny wzrost cen związanych z utrzymaniem mieszkania był niższy niż wzrost całkowitego indeksu cen konsumpcyjnych.

Wzrost cen energii był jednak w listopadzie większy niż w październiku – wyniósł 7,9% rok do roku wobec 7,7% przed miesiącem. Także licząc miesiąc do miesiąca podwyżki energii były dla gospodarstw domowych najbardziej dotkliwe. Średnio rzecz biorąc wzrost wyniósł 0,5%, ale już ceny opału podskoczyły w stosunku do października o 1,2%, a energia cieplna zdrożała o 0,6%.

Wolniejszy wzrost miał za to miejsce w przypadku cen związanych z samym utrzymaniem mieszkania. W listopadzie, w stosunku do października podniosły się one o 0,4%, czyli rosły nieco wolniej niż miesiąc wcześniej. Podrożały usługi kanalizacyjne (o 0,2%), wywóz śmieci i zaopatrzenie w wodę (0,1%).

Generalnie utrzymuje się tendencja, że ceny związane z utrzymaniem mieszkania rosną dwa razy szybciej niż przeciętne ceny konsumpcyjne. Lepiej sytuacja wygląda w przypadku cen związanych z wyposażeniem mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego (zakup mebli, sprzętu AGD, środków czystości). Te były w listopadzie o 2,9% wyższe niż przed rokiem, co odpowiada wzrostowi zanotowanemu w październiku.

wykres1 Energia podrożała w ciągu roku o prawie 8%

Ostatnie statystyki GUS pokazujące kwotowo, ile przeciętny Polak wydaje co miesiąc na utrzymanie mieszkania pochodzą z końca 2010 roku (badanie „Warunki życia”). Wynika z nich, że średnio w 2010 roku wydatki wynosiły 199,9 zł. Na tę pozycję składają się, podobnie jak w przypadku koszyka inflacji, koszty czynszu, energii i wody. Na podstawie tempa wzrostu cen można szacować, że dziś na utrzymanie mieszkania czteroosobowa rodzina wydaje co miesiąc 852,9 zł wobec 849,5 zł przed miesiącem. Od początku roku koszty te podniosły się o ponad 53 zł. Polacy przeznaczają na utrzymanie mieszkania ok. 17% swoich dochodów rozporządzalnych.

wykres 2 Energia podrożała w ciągu roku o prawie 8%

Katarzyna Siwek, Arkadiusz Rojek

Home Broker

Komentarze wyłączone.