Ratuj Głuszca
pit

Dziś ostatni dzień na przekazanie pracownikom informacji o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Jeśli pracodawca nie zdąży wysłać tego formularza pocztą, może go przesłać mailem. Na rozliczenie się z fiskusem za 2012 rok podatnicy mają jeszcze dwa miesiące. Obowiązują ich takie same zasady jak przed rokiem. Znaczące zmiany czekają podatników w rozliczeniu rocznym swoich dochodów dopiero za 2013 rok.

PIT-11 zawiera informacje m.in. na temat pobranych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokości przychodu, co pozwala pracownikowi złożyć zeznanie roczne za poprzedni rok. PIT-11 to informacja dla pracowników, którzy samodzielnie składają roczne zeznanie podatkowe. Za brak wysłania PIT-11 do pracownika grozi pracodawcy grzywna.

W samych rozliczeniach rocznych za 2012 rok nic się nie zmieniło w porównaniu z zasadami z ubiegłego roku.

 –  Trzeba pamiętać, że na starych zasadach rozliczamy jeszcze ulgę na dzieci i ulgę internetową. Mamy prawo cały czas do odliczenia darowizn zarówno na cele kultu religijnego, jak i na cele pożytku publicznego. Trzeba też pamiętać o tym, że mamy możliwość oddania 1 proc. naszego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego – mówi Anna Misiak, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Rewolucja czeka nas dopiero za rok. W rozliczeniu rocznym za 2013 r. zmienią się m.in. zasady korzystania z najbardziej popularnych ulg podatkowych. Podatnik, który w zeznaniu za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na internet, będzie mógł skorzystać z tego odliczenia jeszcze tylko za rok 2013.

 – Ulga internetowa będzie zastrzeżona wyłącznie dla podatników, którzy do tej pory nie korzystali z odliczenia ulgi internetowej. Natomiast jeśli chodzi o ulgę na dzieci, to tutaj rewolucja zapowiada się w zakresie osób wychowujących jedynaka, ponieważ w ich przypadku uprawnienie do odliczenia tej ulgi będzie przysługiwało tylko wtedy, kiedy dochód osiągany przez nich w danym roku nie będzie przekraczał określonych limitów. Natomiast w przypadku osób, które mają większą liczbę dzieci, troje do pięciorga, wzrośnie po ich stronie kwota do odliczenia – wyjaśnia Anna Misiak w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria.

PIT: najczęstsze błędy od lat niezmienne

Najczęstsze błędy popełniane przez podatników przy wypełnianiu zeznań rocznych to pomyłki w obliczeniach i – wciąż powszechny – brak podpisu pod zeznaniem.

 – W zeznaniu rocznym należy wpisać wszystkie swoje dane osobowe, należy dobrze wpisać wysokość osiąganych przychodów, uwzględnić prawidłową kwotę kosztów uzyskania przychodu, bo w przypadku np. kilku stosunków pracy są pewne limity i tych limitów nie można przekroczyć, oraz prawidłowo skalkulować podatek – podkreśla ekspertka ds. podatkowych.

Wciąż wiele wątpliwości dotyczy adresu, jaki trzeba podać w formularzu. Jak przypomina Anna Misiak, do celów rozliczania się  z fiskusem ważny jest adres zamieszkania, a nie zameldowania. Rozliczając się za rok 2012 powinniśmy więc wpisać adres zamieszkania na dzień 31 grudnia 2012 roku.

 – Jeśli w 2012 roku zmieniliśmy miejsce zamieszkania, to powinniśmy ustalić jaki jest właściwy urząd skarbowy i tam się rozliczyć. Trzeba też pamiętać o tym, że składając zeznanie możemy wpisać swój nowy adres i to będzie forma zawiadomienia urzedu skarbowego o tym, że adres zamieszkania się zmienił. Można też osobno złożyć formularz ZAP-3, gdzie poinformujemy o zmianie naszego miejsca zamieszkania – tłumaczy Anna Misiak.

Wiele pytań podatników dotyczy właściwości urzędu skarbowego przy różnych miejscach zamieszkania małżonków, gdy chcą swoje dochody rozliczyć wspólnie.

 – Jeżeli podatnik chce wspólnie rozliczać się z małżonkiem, a jeden małżonek jest zameldowany w jednym mieście, a drugi w innym, to pojawiają się wątpliwości, czy mają prawo do tego, żeby złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Chciałabym tutaj zapewnić, że mają takie prawo. Miejsce zameldowania absolutnie nie wpływa na tę formułę rozliczenia. A trzeba pamiętać, że rozliczają się do urzędu skarbowego właściwego dla jednego z nich – wyjaśnia ekspertka Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Źródło: newseria.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.