Ratuj Głuszca
warszawa tilt shift

Luka mieszkaniowa sprawia, że popyt na lokale mieszkalne w naszym kraju będzie się utrzymywał na wysokim poziomie jeszcze przez wiele lat. Warto podkreślić, że w przyszłości Polacy będą jednak stopniowo porzucać mieszkania w bloku i przenosić się na tereny podmiejskie do domów jednorodzinnych.

Takie zmiany są zbieżne z przewidywaniami zmian liczby ludności największych polskich miast przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny. Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z tymi prognozami w gronie głównych ośrodków miejskich w naszym kraju, w ciągu najbliższych 25 lat w większości wypadków dojdzie do zmniejszenia liczby mieszkańców. Wzrost w porównaniu do ubiegłego roku zanotują jedynie Warszawa i w niewielkim wymiarze Kraków.

 Przewidywana liczba mieszkańców największych polskich miast, w latach 2011 – 2035

Miasto

2011

2020

2035

Warszawa

1 733 223

1 804 402

1 880 621

Kraków

760 264

771 298

769 095

Łódź

726 217

671 151

577 831

Wrocław

627 590

622 803

609 943

Poznań

549 751

529 903

489 522

Gdańsk

452 673

448 169

432 034

Opracowanie: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. na podstawie danych GUS

 Przedstawiony rozwój wypadków będzie rezultatem występowania dwóch procesów. Przede wszystkim zmniejszającej się w skutek niskiego przyrostu naturalnego oraz emigracji populacji Polski, a ponadto stopniowego „rozlewania” się miast na okoliczne miejscowości. Ten ostatni trend widoczny w krajach Europy Zachodniej powoli zaczyna przenosić się również do naszego kraju. Powoduje on powstawanie tzw. „sypialni”, czyli osiedli zabudowy jednorodzinnej na obszarach podmiejskich, których mieszkańcy codziennie dojeżdżają do pracy w metropolii.

Oczywiście należy podkreślić, że nie wszyscy będą mogli sobie pozwolić na taką przeprowadzkę. Powyższa tendencja będzie miała miejsce przede wszystkim w wypadku osób w średnim wieku i starszych, które posiadają już ustabilizowaną sytuację finansową. Ludzie młodzi dopiero wkraczający w dorosłe życie zazwyczaj nie posiadają bowiem dochodów, a przez to i oszczędności na poziomie wystarczającym na taki zakup. Poza tym opisany stan rzeczy w pewnym stopniu wynika także z prowadzonego stylu życia. Osoby młodsze zwykle jeszcze w kilka lat po ukończeniu studiów i rozpoczęciu kariery zawodowej wolą korzystać z uroków życia w mieście. Z kolei wraz z upływem czasu więcej osób skłania się ku terenom podmiejskim, gdzie można odnaleźć ciszę i spokój.

Źródło: Emmerson.pl

Komentarze wyłączone.