Ratuj Głuszca
euro

W trakcie EURO 2012 w Polsce ok. 600 tys. turystów i kibiców zagranicznych wydało ok. 900 mln zł. Kwota ta jest znacznie większa od pierwotnie zakładanych wydatków obcokrajowców. Z opublikowanego w czerwcu 2010 roku raportu Impact, dotyczącego wpływu EURO 2012 na gospodarkę kraju wynikało bowiem, że wydatki zagranicznych kibiców wyniosą w trakcie turnieju 768 mln zł. Ważniejsze od korzyści ekonomicznych osiągniętych podczas trzech tygodni turnieju są jednak średnioterminowe zyski dla Polski, które są wynikiem poprawy wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, wzrostu ruchu turystycznego oraz znaczącej modernizacji infrastruktury transportowej. W latach 2013 – 2020 Polska gospodarka zarobi dzięki EURO 2012 łącznie 24,2 mld zł.

Organizacja EURO 2012 w Polsce zakończyła się sukcesem, o którym mówią dziś zachodnioeuropejskie i polskie media. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki wspólnej pracy i ogromnemu zaangażowaniu przeszło 170 instytucji publicznych, których praca była koordynowana przez PL.2012. W efekcie nastąpiła rozbudowa i modernizacja infrastruktury na niespotykaną w historii Polski skalę. W ciągu trzech tygodni turnieju bardzo pozytywnie zmienił się również wizerunek naszego kraju.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez PBS 85 proc. obcokrajowców bawiących się w trakcie mistrzostw w Polsce bardzo dobrze ocenia organizację turnieju, prawie 80 proc. deklaruje, że ponownie odwiedzi nasz kraj, a niemal wszyscy, bo aż 92 proc. poleci Polskę swoim znajomym, jako kraj atrakcyjny turystycznie.

Dzięki poprawie wizerunku po EURO 2012, Polskę odwiedzać będzie 500 tys. turystów rocznie więcej. W efekcie, przychody z turystyki zagranicznej do roku 2020, wzrosną łącznie o 4,2 mld zł. Dane te są zbieżne z odczuciami Polaków – zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez PBS, aż 93 proc. spośród nich uznało, że organizacja EURO 2012 przyczyniła się do wzmocnienia wizerunku Polski za granicą, a 72 proc. jest zdania, że przygotowania do EURO 2012 przyczyniły się do wzrostu gospodarczego Polski w czasach kryzysu ekonomicznego.

W ramach przygotowań do turnieju w modernizację Polski zostało zaangażowanych ponad 94 mld zł – powstały nowoczesne wielofunkcyjne stadiony, lotniska, dworce kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe.

„Z tej niespotykanej dotychczas skali inwestycji i modernizacji kraju, Polacy będą korzystali przez wiele następnych lat – mówi Mikołaj Piotrowski, Dyrektor ds. Komunikacji w PL.2012. – Żadna z inwestycji nie została zrealizowana wyłącznie ze względu na EURO 2012. Przygotowania do turnieju znacząco wpłynęły natomiast na przyśpieszenie ich realizacji o 3 – 5 lat. Pozytywne zmiany, jakie zaszły w naszym kraju doceniła większość Polaków. Podczas badań przeprowadzonych przez PBS, 71,4 proc. z nich uznało, że przygotowania do turnieju przyczyniły się do  rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia”.

Dzięki inwestycjom w rozbudowę i modernizację infrastruktury w Polsce oraz wzrostowi produktywności gospodarki, polskie PKB w latach 2013 – 2020 wzrośnie łącznie o 20 mld zł.

Przygotowania oraz organizacja EURO 2012 w Polsce wiązały się jednak nie tylko z inwestycjami infrastrukturalnymi. W trakcie przygotowań do turnieju spółka PL.2012 razem z ponad 170 partnerami ze sfery publicznej zrealizowała 252 projekty organizacyjne, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i jakość mistrzostw w Polsce. Efekty projektów organizacyjnych realizowanych przy okazji EURO 2012 będą przez długie lata stanowiły bardzo istotne dziedzictwo turnieju w Polsce, w postaci niezwykle cennego know-how, profesjonalizacji działania administracji publicznej, czy kapitału społecznego.

Źródło: PAP

Jeden komentarz :) w artykule: ”Co Polska zyskała dzięki organizacji EURO 2012?”

  1. Rob pisze:

    Takie najprostsze podsumowanie: przychod od kibicow 0.9 mld + 2013–2020 Polska zarobi 24,2 mld – koszty 94 mld = strata 68.9 mld. Brawo ale najwazniejsze, ze jestesmy dobrze postrzegani w swiecie ;-) Zenada. Ps. Polskie PKB w latach 2013 – 2020 wzrośnie łącznie o 20 mld zł czyli rocznie niecale 3 mld.