Ratuj Głuszca
polityk

Wybory już tuż tuż, a wraz z nimi narasta dylemat przy czyim nazwisku postawić krzyżyk przed wrzuceniem karty do urny. Badania wykazały, że w wyborze polityków bardziej niż logiką kierujemy się emocjami. Wiedzą o tym liderzy partii wydając majątek na pensję speców od public relations. Jednak o ile można stworzyć pozory empatii o tyle trudniej wypracować charyzmę czy życiowy dynamizm, dlatego tak wielu polityków zwyczajnie do nas „nie przemawia” pomimo, że posiadają wysokie kwalifikacje. Oto 10 podstawowych cech, które charakteryzują dobrego przywódcę.

1.      Uczciwość

Uczciwość w polityce brzmi jak truizm do tej postawy odnosimy się nieufnie, bo jak polityk to zwykle „oszust”. Ale idealny przywódca to ten, który mówi prawdę, nawet tę niewygodną. Lider to nonkonformista kierujący się dobrem wyborców, a nie własnymi korzyściami, nie owija w bawełnę, ani w piękne słowa, które inni chcą usłyszeć, jednak nie po to by kogoś obrazić czy sprawić mu przykrość.

 2.      Realne obietnice

Dobry polityk nie składa obietnic bez pokrycia. Nie mówi o planach infrastruktury nie mających przełożenia w rzeczywistości. Puste obietnice niestety są skuteczną i często stosowaną praktyką, ale na krótką metę. Polityk, który nie wywiązał się ze swych obietnic ma marne szansę na reelekcję, szybko traci też w oczach wyborców.

3.      Szacunek

Traktuj innych tak jakbyś chciał, żeby ciebie taktowano – to stare powiedzenie do dziś znajduje odzwierciedlenie w codziennym życiu. Dobry polityk to taki, który liczy się z wyborcami, z ich potrzebami, odpowiada na wiadomości, apele, jest nieustannie zaangażowany w ich codzienne życie, nie tylko przed wyborami.

4        Kręgosłup moralny

Liderem automatycznie staje się osoba o silnym i prawym charakterze. Tylko ktoś o silnie ukształtowanych postawach moralnych, dobroci serca i szacunku dla innych, a jednocześnie stanowczości i konsekwencji w działaniu jest w stanie pociągnąć za sobą tłumy. Taką osobę wyczuwa się na odległość i z łatwością powierza jej się władzę i szacunek.

 5.      Zdolności interpersonalne

Naturalną zdolnością lidera jest umiejętność nawiązywania kontaktów. Musi być to więc osoba otwarta, umiejąca słuchać i empatyczna. Zdolność rozumienia położenia innych, oraz przykładanie większej uwagi do kontaktów międzyludzkich.

6.      Pewność siebie

Pewność siebie to nie arogancja, niestety tak wiele osób wciąż ze sobą myli obie postawy. W konsekwencji widujemy agresywnych, dominujących polityków narzucających na siłę swoją wolę. Pewność siebie to pozytywny stosunek do własnej osoby z uwzględnieniem wad i skupieniem na mocnych stronach, to odpowiedzialność i obrona powziętych decyzji to również szacunek dla drugiej osoby i przekonanie o własnej wartości i poglądach. Tylko pewna siebie osoba jest w stanie porwać za sobą tłumy.

7.      Samodyscyplina

Dobry polityk – lider nie potrzebuje zewnętrznych bodźców by rozpocząć pracę. Wypracował w sobie system motywujący go do działania w każdej sytuacji. Sam dźwiga sobie poprzeczkę nieustannie dążąc do perfekcji. Wyznacza sobie  cele krótko i długo terminowe, które z determinacją wprowadza w życie. Nie spoczywa na laurach, nie działa impulsywnie sukcesywnie budując fundamenty nawet mrówczą pracą.

8.      Niezadowolenie

Niezadowolenie ze stanu obecnego to główna motywacja do dalszych działań lidera. Nie chodzi tu bynajmniej o narzekanie, ale o chęć doskonalenia i rozwoju.

9.      Konstruktywna krytyka

Prawdziwy lider nigdy nie krytykuje dla przyjemności. Po czym poznać dobrego przywódcę? Ludzie nie czują się przy nim „mali”. Bez względu na to czy jest to polityk, czy prezes firmy potrafi z podwładnych wydobyć najlepsze cechy, skupiając się na ich walorach, budując poczucie własnej wartości. Jak krytyka to tylko konstruktywna mająca przynieść wymierne korzyści.

10. Wewnętrzna równowaga

Człowiek, za którym podążają tłumy musi być zrównoważony. W tym celu szuka we własnym wnętrzu równowagi, wiedzy o sobie, o swoich słabościach, zna siebie bardzo dobrze, ale przede wszystkim marzy. Swoje marzenia przekłada zaś na realne plany, a te następnie wprowadza w życie.

Dobry lider posiada przede wszystkim charyzmę. Talent, z którym niestety, ale trzeba się urodzić. Można jednak pracować nad wieloma cechami i wypracować w sobie pozytywny stosunek do siebie i świata, co z pewnością przełoży się na zaufanie wyborców.

Aneta Bulkowska

 

 

 

Komentarze wyłączone.