Ratuj Głuszca
polska

Organizacja EURO 2012 w Polsce zakończyła się sukcesem, o którym mówią dziś zachodnioeuropejskie i polskie media. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki wspólnej pracy i ogromnemu zaangażowaniu przeszło 170 instytucji rządowych i samorządowych, których praca była koordynowana przez PL.2012.

W efekcie nastąpiła rozbudowa i modernizacja infrastruktury na niespotykaną w historii Polski skalę. W ciągu trzech tygodni Turnieju bardzo pozytywnie zmienił się też wizerunek naszego kraju zarówno w oczach zagranicznych kibiców oraz turystów, jak i samych Polaków. Blisko 90 proc. naszych rodaków jest dumnych z tego, jak Polska przygotowała i zorganizowała EURO 2012 – wynika z badań przeprowadzonych przez PBS po zakończeniu Turnieju.

W ramach przygotowań do Turnieju w modernizację Polski zostało zaangażowanych ponad 94 mld zł – powstały nowoczesne, wielofunkcyjne stadiony, lotniska, dworce kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe.

„Żadna z tych inwestycji nie została zrealizowana wyłącznie ze względu na EURO 2012, lecz będzie służyć nam wszystkim przez długie lata. Przygotowania do Turnieju znacząco wpłynęły natomiast na przyśpieszenie ich realizacji, które zostało określone przez naukowców na 3 do 5 lat” – mówi Mikołaj Piotrowski, dyrektor ds. komunikacji w PL.2012.

Wymiernym efektem zrealizowanych inwestycji już dziś stała się znaczna poprawa komfortu życia Polaków – np. podróż samochodem z Poznania do Gdańska zajmuje dziś krócej o 1 godzinę i 20 minut, z Wrocławia do Gdańska – o 1 godzinę 30 minut, z Warszawy do Gdańska – o 1 godzinę 30 minut. Na trasach międzynarodowych dojazd z Warszawy do Berlina zajmuje dziś o 2 godziny 30 minut mniej, podróż z Krakowa do Drezna trwa krócej o 50 minut. Do końca 2012 roku w Polsce liczba kilometrów dróg ekspresowych wzrośnie o 260 procent, a autostrad – o 126 proc.

Dzięki inwestycjom związanym z EURO 2012 znacząco poprawił się też komfort podróżowania koleją – Polacy mogą już dziś korzystać z 36 zmodernizowanych i rozbudowanych dworów kolejowych i 783,5 kilometra zmodernizowanych linii.

Dzięki rozbudowie i modernizacji lotnisk bardzo znacząco wzrosła ich przepustowość: przyloty o 79 proc., odloty o 122 proc. Również w tej dziedzinie inwestycje przyniosły już dziś wymierne efekty – zagraniczni przewoźnicy zapowiedzieli uruchomienie jeszcze w tym roku 154 nowych połączeń lotniczych.

„Pozytywne zmiany, jakie zaszły w naszym kraju doceniła większość Polaków – podczas badań przeprowadzonych przez PBS, 71,4 proc. z nich uznało, że przygotowania do Turnieju przyczyniły się do rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia” – podkreśla Mikołaj Piotrowski, dyrektor ds. komunikacji w PL.2012.

Tak dynamiczny, związany z EURO 2012, rozwój infrastruktury przełoży się także na wymierne efekty ekonomiczne – w latach 2013 – 2020 PKB Polski wzrośnie dzięki przyśpieszeniu realizacji inwestycji transportowych o dodatkowe 20 mld zł.

„Twarde” ekonomiczne dane są zbieżne z odczuciami Polaków – 72 proc. spośród nich uważa, że przygotowania do EURO 2012 przyczyniły się do wzrostu gospodarczego Polski w czasach kryzysu ekonomicznego. Aż 93 proc. osób uznało, że organizacja EURO 2012 przyczyniła się do wzmocnienia wizerunku Polski za granicą. Zgodnie z prognozami ekonomistów przełoży się to na przyrost liczby turystów, którzy będą przyjeżdżać do naszego kraju. Po Turnieju będzie ich ok. 500 tys. rocznie – dodatkowe wpływy do budżetu wyniosą 4,2 mld zł.

O sukcesie EURO 2012 w Polsce przesądziła nie tylko rozbudowa i modernizacja infrastruktury – w trakcie przygotowań do Turnieju spółka PL.2012 razem z ponad 170 partnerami ze sfery publicznej zrealizowała 252 projekty organizacyjne, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i jakość obsługi kibiców.

Prawdziwym fenomenem były polskie strefy kibica – w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, we Wrocławiu i w Krakowie sportowe emocje przeżywało łącznie 3 mln 187 tys. osób – to absolutny rekord w skali Mistrzostw Europy. Na stadionach w Miastach Gospodarzach piłkarskie zmagania oglądało łącznie 652 tysiące ludzi, w tym zagraniczni kibice ze 110 krajów świata.

Według badań przeprowadzonych przez PBS atmosferę podczas Mistrzostw oceniło wysoko aż 97 proc. Polaków. Organizację podczas Turnieju bardzo dobrze oceniło 94 proc. osób. W opinii 84,2 proc. z nich organizacja Turnieju przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia działania służb porządkowych, a 86,3 proc. uznało, że potwierdziła ona, że Polacy są dobrzy w organizacji i zarządzaniu. Aż 90 proc. naszych rodaków jest dumnych z tego, jak Polska przygotowała i zorganizowała EURO 2012, a 85 proc. – uznaje Turniej za sukces.

Wyniki badań przeprowadzonych przez PBS wśród naszych rodaków po zakończeniu Turnieju są zbieżne z oceną, jakiej dokonali zagraniczni turyści i kibice podczas EURO 2012 – 92 proc. z nich pozytywnie oceniło atmosferę panującą w trakcie Turnieju, a 85 proc. bardzo dobrze wypowiedziało się o organizacji Mistrzostw Polsce. Niemal wszyscy, bo aż 92 proc. zagranicznych gości zadeklarowało, że po powrocie do swojej ojczyzny poleci Polskę znajomym, jako kraj atrakcyjny turystycznie i warty odwiedzenia. Blisko 80 proc. badanych stwierdziło, że odwiedzi ponownie nasz kraj.

Polacy zadeklarowali w badaniach, że aż 91 proc. z nich chce zorganizowania wielkiej imprezy sportowej w przyszłości.

Źródło: PAP/PL.2012

Komentarze wyłączone.