Ratuj Głuszca
Ratownictwo_Medyczne_okladka

Wielki sukces odnieśli ratownicy medyczni z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego fili Czechowice Dziedzice, wygrywając w VII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym. Organizatorem mistrzostw było Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz Powiat Bielski. W Mistrzostwach wzięło udział ponad 60 załóg stanowiących elitę polskiego ratownictwa oraz 13 załóg zagranicznych z Ukrainy, Litwy, Grecji i Niemiec.

Uczestnicy mistrzostw przyjechali własnymi ambulansami, prezentując wyposażenie z różnych regionów kraju, a umiejętności teoretyczne i praktyczne oceniali sędziowie mistrzostw. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 5 konkurencji, w tym jedno nocne, związanych z szerokim pojęciem ratownictwa medycznego, mających na celu sprawdzenie poprawności prowadzenia działań ratowniczych w różnych, często ekstremalnych sytuacjach. Na terenach Bielska – Białej, gminy Porąbka i w samym Szczyrku organizowane były konkurencje w postaci pozorowanego zdarzenia masowego, będącego próbą przygotowania do organizowanych w bieżącym roku Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Wypadku w pracy w zakładzie przemysłowym na terenach hali odlewniczej „Belos-PLP”, a także inne zdarzenia związane z szerokim pojęciem ratownictwa umiejscowione w atrakcyjnych rejonach powiatu bielskiego. Bazą noclegową i miejscem startu do zadań było Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe „Orle Gniazdo” w Szczyrku. Startujące ekipy zgłaszały się w wyznaczonym czasie, na określonym na podstawie otrzymanych współrzędnych GPS miejscu i wykonywały przygotowane zadanie zgodnie z obowiązującymi procedurami. Czynności te były punktowane przez sędziów zadania. Zawodom towarzyszyły sesje naukowe oraz warsztaty, umożliwiające bezpośrednią wymianę poglądów oraz doświadczeń pomiędzy specjalistami Medycyny Ratunkowej z Polski i z zaproszonych państw. Zawodom towarzyszyły zorganizowane stoiska wystawowe dla przedstawicieli firm związanych z ratownictwem medycznym, technicznym oraz bezpieczeństwem prowadzonych działań. Na uroczyste otwarcie Mistrzostw zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele władz Województwa Śląskiego oraz liczne autorytety związane z ratownictwem w Polsce.

W tegorocznych mistrzostwach zespoły ratownictwa medycznego z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz zespoły ratownictwa medycznego z Województwa Małopolskiego wyposażone były w system teleinformatyczny SWD autorstwa Wasko S.A., który wykorzystują w codziennej praktyce. Dzięki tabletom medycznym i urządzeniom GPS mogły one sprawnie i szybko dotrzeć do miejsca ćwiczeń.

Na co dzień urządzenia wykorzystywane są do określania statusu zespołu, lokalizacji na mapie, uzupełniania dokumentacji medycznej oraz nawigacji do miejsca zdarzenia.
System SWD wspiera działania pogotowia ratunkowego na każdym etapie realizacji zdarzenia – od przyjęcia zgłoszenia, decyzję wyjazdu, wizualizację ambulansów, rozliczanie leków, uzupełnianie dokumentacji medycznej, aż po rozliczanie czasu pracy pracowników.

MZ

Komentarze wyłączone.