Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Gliwicka firma Wasko złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb jednostek ratownictwa medycznego w Małopolsce” realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”, którego współfinansowanie planowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnym na lata 2007-2013. Dzięki temu karetka pogotowia znacznie szybciej dotrze do pacjenta. object2 Z WASKO szybciej do pacjenta
Aktualny sposób funkcjonowania jednostek ratownictwa medycznego nie tworzy wspólnego systemu w województwie małopolskim. Każda jednostka ratunkowa realizuje działania udzielanej pomocy tylko w swoim rejonie działania. System powstanie, aby skrócić czas dojazdu ambulansu do miejsca zdarzenia oraz transportu pacjenta do odpowiedniego miejsca hospitalizacji.

 

W projekcie uczestniczy Małopolski Urząd Marszałkowski oraz 20 jednostek ratownictwa medycznego z terenu województwa Małopolskiego. Celem projektu jest poprawa jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. Projekt służyć ma unowocześnieniu zarządzaniu i poprawie komunikacji pomiędzy służbami ratownictwa medycznego w oparciu o jeden system informatyczny. W województwie małopolskim, 215 000 interwencji rocznie obsługuje ponad 150 karetek pogotowia. Dzięki nowemu systemowi, nastąpi skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia w zależności od zdarzenia – oraz nastąpi poprawa dostępności do usług medycznych dla ponad 3 milionów mieszkańców województwa małopolskiego oraz ponad 7 milionów turystów.

 

Rozproszenie oddziałów ratownictwa medycznego w bardzo rozległym terenie działania sprawia, że informacje nie są dostępne bezpośrednio w momencie, w którym powstaje konieczność ich szybkiego wykorzystania. Zastosowanie nowoczesnych technologii z zakresu: systemów informatycznych wspomagających dowodzenie i zarządzanie, technologii satelitarnego pozycjonowania ambulansów oraz technik przesyłu i wymiany informacji (Internet, GSM/GPRS) stwarza możliwość natychmiastowego dostępu do niezbędnych informacji na każdym poziomie zarządzania oraz poinformowania o zdarzeniu odpowiednich służb. System został przetestowany pilotażowo w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym oraz w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

 

(mz)

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.