Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Odczytywanie losu z linii na dłoni to nie tylko domena wróżbitów. Wielu naukowców dowodzi, że choroby genetyczne i te o podłożu psychicznym (m.in. schizofrenia) można rozszyfrować na podstawie linii papilarnych. Chirognomika idzie o krok dalej. Dokładnie określa kształt rąk i palców, przypisując im znaczenie. Badanie kształtu dłoni jest wstępem do chiromancji (odczytywania znaczenia linii papilarnych, struktury). Astrologowie dowodzą, że powiedzenie „Wszystko jak na dłoni”, w przypadku ludzkiej egzystencji nie jest jednoznaczne. Znając podstawy tej bardzo starej – sięgającej, aż do starożytności wiedzy – bez trudu będziemy mogli rozpoznać dominujące, i ukryte cechy zarówno w nas jak i w innych. Chirologia wbrew powszechnej opinii nie jest wróżbą, bliżej jej do grafologii, a nawet psychoanalizy.

 

Podstawowe typy dłoni

 

Dłoń Słońca – długa, smukła, lekko owalna, harmonijnie zbudowana. Skóra o odcieniu bursztynu. Osobę o takich dłoniach cechuje magnetyzm i logiczny umysł. Ma ona tendencje do wypowiadania ostrych, ale obiektywnych sądów. Potrafi w wielu dziedzinach dojść do perfekcji. Z całą pewnością ma jakiś talent artystyczny i rozwinięty szósty zmysł – dlatego jest nadwrażliwa i często się obraża, przez co partner takiej osoby winien uzbroić się w cierpliwość.

 

Dłoń Księżyca – blada, biała, często z wyraźnie widocznymi cienkimi, niebieskimi żyłkami. Smukłe palce. Często szpiczaste paznokcie. Człowiek o takich dłoniach jest niezwykle wrażliwy i chimeryczny. Często jest to hipochondryk, romantyk i wielki marzyciel obdarzony nieokiełznaną wyobraźnią. W życiu nierzadko trudno znaleźć mu swoje miejsce. Potrzebuje wiele ciepła. Za wszelką cenę winien unikać zawodu mającego związek z monotonnym wykonywaniem ciągle tych samych czynności. Dobre medium.

 

Dłoń Merkurego – ruchliwe palce. Palce: serdeczny i wskazujący – tej samej długości. Dłoń delikatna, choć zaskakująco silna w uścisku. Osoby mające takie dłonie kipią pomysłami, często zmieniają pracę. Czasami są nazbyt drobiazgowe. Powinny się zająć karierą naukową. Mogą mieć poważne problemy ze znalezieniem partnera na całe życie.

 

Dłoń Ziemi – dłoń mięsista. Skóra o odcieniu czerwonym, ziemistym. Ludzie o takich dłoniach są praktyczni, bardzo realnie patrzą na świat, są świadomi swoich celów w życiu, sumienni, posłuszni niezmiennym od pokoleń zasadom. Z całą pewnością zapewnią swojemu partnerowi stabilizację materialną i spokój.

 

Dłoń Wenus – mała i pulchna. Skóra biała z różowym zabarwieniem. Dłoń przyjemna w dotyku. Kciuk mały. Ludzie o takich dłoniach są tkliwi, nastrojowi i łatwo się załamują. Zranieni, zachowują urazę do końca życia. Mogą wykonywać tylko te zawody, które dają im satysfakcję.

 

Dłoń Marsa – średniej wielkości, kanciasta. Skóra gruba o barwie czerwonej. Taką dłoń mają ludzie nadpobudliwi i nerwowi. Jeśli przy tym kciuk jest mały, mogą być agresywni. W swoją pracę angażują się z pasją, co pozwala im szybko odnieść sukces materialny. Ponieważ seks i erotyka są w ich życiu niezmiernie ważne, muszą mieć koniecznie partnera, który jest dla nich szalenie atrakcyjny.

 

Dłoń Saturna – duża, koścista, żylasta. Uścisk pewny i mocny. Skóra o zabarwieniu żółtobrązowym z plamami o barwie ołowianej.

Człowiek z taką dłonią to typ praktycznego gospodarza potrafiącego skoncentrować się tylko na jednej dziedzinie, co pozwala mu osiągnąć niezwykłą perfekcję w tym, co robi. Małomówny i wstydliwy. Bardzo trudny w stosunkach partnerskich. Nie potrafi zrezygnować choćby z cząstki siebie i dlatego często jest zupełnie samotny.

 

Dłoń Jowisza – ręce duże, mocno umięśnione. Długość palców równa długości śródręcza. Zabarwienie skóry – złotawe. Ludzie obdarzeni takimi dłońmi są życiowymi optymistami, dobrymi i wiernymi przyjaciółmi. Ich pasją są często podróże. Uwielbiają bawić się w wesołym towarzystwie i kochają wolność. Niechętnie wstępują w związki małżeńskie. A jeśli już – muszą się w nich czuć swobodnie. W przeciwnym razie mogą nagle, bez wyraźnej przyczyny, opuścić partnera.

 

Dłoń Urana – niezwykle elastyczna. Skóra delikatna, powykrzywiane palce. Takie dłonie często mają ludzie przejawiający niezwykły talent muzyczny. Bardzo łatwo przystosowują się do otoczenia. W swoich poczynaniach nie cofają się przed ryzykiem i szybko stają się niezależni. Ze względu na swoje liberalne poglądy nie powinni zawierać związków małżeńskich.

 

Dłonie według Ursulz von Mangoldt

 

Dłoń kanciasta – długość i szerokość dłoni są prawie idealnie równe. Szerokość dłoni odzwierciedla siłę. wytrwałość w działaniu i pracy. Ludzie o takich dłoniach są rozważni, rozumni, praktyczni, realistyczni, świadomi dążeń i celów, bardzo sumienni. Budują swoje życie na mocnych i trwałych fundamentach się pewnością siebie. Często jednak brak im własnych, zdecydowanych poglądów.

 

Dłoń łopatkowata – palce zakończone łopatkowo, z czubkami szerszymi niż górny człon palca. Są to osobnicy o niespożytej energii, wspaniałomyślni, przedsiębiorczy, miłujący zmiany, a nawet przygody i awanturnictwo. Idą przez życie hazardowo, ryzykancko. Dobrzy kumple. Godni zaufania towarzysze pracy i zabaw, ale trzeba najpierw pozyskać ich zaufanie. Nie dobierają sobie przyjaciół bezkrytycznie. Chętni do niesienia pomocy innym, bywają jednak niestali i nie zawsze zdolni do panowania nad własnymi popędami.

 

Dłoń psychiczna – wątła, delikatna, paznokcie w kształcie migdałów, palce bardzo smukłe. Są to ludzie uczuciowi, lecz skłonni do sensacji graniczącej z histerią; obdarzeni fantazją i zdolnościami artystycznymi idealiści pragnący przeżyć estetycznych. Mają własne zdanie i poglądy, nie zawsze jednak potrafią zmagać się z trudnościami życia, przez co bywają wykorzystywani.

 

Dłoń artystyczna – najpiękniejsza ze wszystkich, palce szersze w najniższych członach, końce palców cieńsze i zgrabnie zaokrąglone. Ludzi tych, prawdziwych niewolników muz, cechuje duch twórczy, przejawiający się w różnych kierunkach, głównie w sztukach pięknych romantycy, doskonale czujący się w świecie cyganerii, niezawodni w przyjaźni, oddadzą innym ostatnią koszulę.

 

Dłoń filozoficzna – palce z wyraźnie pogrubionymi stawami, zakończone okrągło. Kciuk przeważnie bardzo mocny. Są to ludzie bez przesądów, kierujący się jedynie rozumem, często bez reszty poświęcający się nauce. W większości naukowcy i technicy o silnej osobowości, niekiedy wręcz chłodni, trudno nawiązujący kontakt z otoczeniem. Należy porównać, czy i jakie różnice występują

 

Kształt palców

 

Jest zróżnicowany podobnie jak kształt śródręcza.

 

Szerokie, łopatkowate – oznaczają zdolność do przebijania się przez świat materialny i aktywne przezwyciężanie tego świata.

 

Kanciaste – wyrażają porządek, a także skłonności naukowe i badawcze, zdolności organizacyjne Stożkowe – tęsknotę do przekroczenia progu życia doczesnego. idealizm, entuzjazm, zmysł estetyczny, poczucie harmonii.

 

Spiczaste – zainteresowania transcendentne. oznaczają wrodzone poczucie piękna, estetyki, zamiłowania przyrodnicze, humanistyczne, skłonności mistyczno – religijne, nabożność.

 

Zaokrąglone – wyobraźnię artystyczną, pogardę dla świata materialnego (zaokrąglony palec serdeczny ujawnia talent artystyczny).

 

Jeżeli palec wskazujący jest dłuższy niż palec serdeczny to dowód, że człowiek rozporządza zarówno dostateczną siłą woli, jak i niezachwianą pewnością siebie, by sięgać po liczącą się pozycję w świecie, a jego „ja” oparte jest na autentycznym, zasłużonym autorytecie. Długość palca wskazującego jest również oznaką ekstrawersji, uzewnętrzniania się, otwarcia na świat. Jeżeli palec wskazujący jest krótszy od palca serdecznego — własne „ja” odgrywa drugorzędną rolę, a w każdym razie mniejszą niż w przypadku pierwszym. Tym samym i pewność siebie jest mniejsza, a co gorsza, słabnie z upływem czasu. Człowiek jest bardziej zamknięty w sobie, cały orientuje się do wewnątrz, co nie oznacza, że zawsze rezygnuje z walki o zdobycie uznania.

 

Kciuk przeciętnej długości sięgać powinien do połowy dolnego członu palca wskazującego.

 

Kciuk usztywniony, nieelastyczny i odstający dość daleko od dłoni oznacza człowieka upartego, apodyktycznego, egocentryka.

 

Kciuk łatwo wyginający się w idealny łuk świadczy, że człowiek tak silnie ulega wpływom innych osób. iż grozi mu utrata własnego „ja”, własnych poglądów na życie.

 

Kciuk zgięty do wewnątrz zdradza kompleksy, ukrywanie prawdziwych myśli, ostrożność, nieufność, powściągliwość w okazywaniu uczuć, może też oznaczać chorobę, cierpienie, ból. poczucie zagrożenia i wreszcie tchórzliwość.

 

Krótki i gruby kciuk dowodzi, że jego właściciel szybko zapala się i tak samo szybko stygnie, że jest człowiekiem zmysłowym, ale też egoistą.

 

Krótki, ale szeroki i masywny kciuk ujawnia siłę woli, upór, ale też nienajlepsze skłonności — często sadyzm i agresję.

 

Kciuk słabo rozwinięty, mały i drobny — niedostatek siły woli, niezdolność do panowania nad sobą, niezdecydowanie, brak zdolności do podejmowania decyzji, uleganie wpływom innych.

 

Kciuk wąski, lecz mocny i równy zdradza podejrzany temperament, możliwy do poskromienia jedynie hamulcami moralnymi bądź siłą woli.

 

Kciuk maczugowaty wskazuje na człowieka brutalnego, o zapędach dyktatorskich, pobudliwego i kłótliwego, uważającego siebie za przysłowiowy pępek świata.

 

Dłonie dziecka

 

Przyglądając się dziecięcym dłoniom, we wczesnym stadium można rozpoznać charakter i talenty. To cenna wskazówka, dla rodziców pomagająca lepiej zrozumieć ich pociechy, oraz wybrać dla nich najbardziej właściwy kierunek.

 

Dłoń łopatowata zdradza naturę artystyczną. Jeżeli dziecko ma taką dłoń, należy uczynić wszystko, by mogło ono rozwijać się w tym kierunku, w którym wykazuje największe zainteresowanie.

 

Dłoń kanciasta występuje u dzieci powoli myślących i powoli działających, lecz dobrych uczniów. Dzieci te przeważnie dochodzą do właściwych wniosków prędzej niż większość dzieci szybko myślących, lecz błądzących po peryferiach przedmiotu. Taka dłoń oznacza naturę materialistyczną. Dlatego trzeba dziecku uświadomić, że nie samym chlebem człowiek żyje. Z takim dzieckiem należy postępować konsekwentnie i rygorystycznie, obowiązkowo też należy mu zawsze przedstawiać prawdziwą wartość płynącą z każdego zadania, jakie zamierzamy mu zlecić.

 

Dłoń psychiczna (duchowa) cechuje dzieci, z którymi najtrudniej jest postępować. Po pierwsze, dlatego że mają wyjątkowo wrażliwą naturę, co nie ułatwia zadania. Po drugie, dlatego że takiemu dziecku trudno się żyje w świecie zwykłych ludzi i zwykłych spraw. Dziecko takie wymaga zrozumienia, podpory, dodawania mu odwagi. Nie wolno dopuścić, by stało się kapryśne, żeby ulegało własnym zachciankom i fantazjom. Postępowanie z takim dzieckiem wymaga odpowiedniej taktyki, gdyż każdy gwałt, przymus i grubiaństwo mogą je skłonić do ucieczki w świat marzeń, do którego rodzice nie będą mieli dostępu. Ostrożnie z wprowadzaniem dyscypliny. U takiej mimozy łatwo o zaburzenia w psychice.

 

Dłoń stożkowa – inteligencja tych dzieci jest bardzo wysoka. Kochają sztukę dla samego jej piękna. Nie należy tym dzieciom narzucać dyscypliny, natomiast umiejętnie rozwijać w nich samodyscyplinę, do której mają wrodzoną skłonność. Osoby, których dzieci te nie kochają, niech trzymają się od nich z daleka, gdyż spowodują jedynie szkody w ich wychowaniu. Dzieci takie pozwalają łatwo się prowadzić tylko osobom kochanym i darzonym szacunkiem. Nie wolno jednak stosować przymusu, a jeszcze gorzej – lekceważyć małego człowieczka. Opinie i sądy tych dzieci należy chwalić – jeśli są trafne, a ich wnioski brać pod uwagę, jeśli to tylko możliwe. Obowiązkiem rodziców jest uczynić wszystko dla rozwoju takich dzieci. Odpowiednie dla nich są kierunki kształcenia humanistycznego.

 

Nie sposób przedstawić ogromu informacji jakie niesie za sobą chiromancja. Artykuł ten ma za zadanie jedynie rozbudzić głód podróży do własnego wnętrza, oraz znalezienia odpowiedzi na pytania o nas samych.

 

Więcej informacji na temat chiromancji w książce S. Majewskiego „Pokaż mi swoją dłoń”.

 

Aneta Bulkowska

Foto: sxc.hu

Autor wpisu: ag

Komentarzy: 5 w artykule: ”Co twoja dłoń mówi o tobie?”

 1. NBA2K16 pisze:

  NBA2K16…

  Thank you so much! This is an superb webpage!….

 2. counter strike…

  Thanks intended for delivering these wonderful post…

 3. csgo awp pisze:

  csgo awp…

  Keep up the good job and producing in the group!…

 4. Google pisze:

  Google…

  Although sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they are basically worth a go through, so possess a look….

 5. Google pisze:

  Google…

  Please check out the web pages we comply with, which includes this one particular, because it represents our picks through the web….