Ratuj Głuszca
120_lat8

W Krakowie zakończyły się obchody związane z Jubileuszem 120-lecia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – pierwszego pogotowia na ziemiach polskich. Uroczystości zostały połączone z dniem Ratownictwa Medycznego. Patronem tego święta jest bł. Gerard Tonque znany również jako Gerard de Martigues założyciel zakonu szpitalników. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Mariackiej. Następnie w Muzeum Inżynierii Miejskiej spotkali się przedstawiciele wszystkich grup zawodowych pracujących w ratownictwie medycznym.

W trakcie uroczystości odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej Krakowa. Włodarze Krakowa przyznali Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu Srebrny medal Cracovia Merenti, przyznawany instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta. Zaszczytne wyróżnienie odebrała Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr. Małgorzata Popławska.
Pierwsze pogotowie ratunkowe w Europie powstało w 1883 r. w Wiedniu. Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe rozpoczęło swoją działalność osiem lat później 6 czerwca 1891 r. Bezpośrednim impulsem do jego powołania były dwie tragedie z 1890 r. – pożar w składzie firmy Kretschmer w Rynku Głównym, w którym zginął m.in. właściciel firmy oraz pożar w aptece Wiśniewskiego na Stradomiu, w którym śmiertelnie poparzone zostały dwie osoby. Założycielem i pierwszym prezesem Krakowskiego Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego był wybitny chirurg Alfred Obaliński.

Pierwsza konna karetka wyruszyła na ulice Krakowa z budynku Zawodowej Straży Ogniowej przy ul. Kolejowej (obecnie Westerplatte) zaopatrzona w pięć par noszy i kufer z narzędziami lekarskimi. Koń miał prawo do biegu „wyciągniętym kłusem”. Z tego czasu pozostał niebieski kolor sygnałów, bo pierwsza konna karetka była wyposażona w niebieski lampion z białym krzyżem, ale współczesne ambulanse w niczym nie przypominają tych dawnych – to mini oddziały intensywnej terapii.
Po 120 latach istnienia pogotowie prezentuje się inaczej, jednak idea niesienia pomocy oraz zaangażowanie personelu pozostały takie same.
Zmienia się także system powiadamiania ratunkowego. Powstają wojewódzkie centra powiadamiania i wprowadzany jest system wsparcia informatycznego. Są to elementy, które poprawią szybkość reakcji i skrócą czas dotarcia do poszkodowanych. Polski system ratownictwa medycznego pod względem wyposażenia, kompetencji pracowników i sprawności działania nie ustępuje systemom w innych państwach europejskich.

W krakowskich uroczystościach wzięły również udział firmy współpracujące z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym, między innymi DGT, HP, WASKO S.A, która realizuje unikatowy w skali kraju projekt pod nazwą „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb jednostek ratownictwa medycznego w Małopolsce”. Jednym z Partnerów Projektu jest Krakowskie Pogotowie, w którym proces uruchomienia systemu został już zakończony. Warto nadmienić iż system w tej jednostce wspiera dyspozytorów od wielu lat, a jego najnowsza wersja wdrożona w ramach projektu daje nowe możliwości zarządzania akcją ratunkową m.in. z wykorzystaniem urządzeń mobilnych typu tablet.

W Muzeum Inżynierii Miejskiej otwarta została wystawa poświęcona historii Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego , która potrwa do końca roku. Można na niej zobaczyć m.in. archiwalia – statut, inwentarz i księgi wypadków Krakowskiego Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego, godło tej instytucji i czapkę woźnicy z początku XX wieku. Także torby i narzędzia lekarskie używane w okresie międzywojennym, sprzęt służący ratownikom medycznym już po II wojnie, zdjęcia i eksponaty przypominające o działalności Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednym z eksponatów jest karetka – nyska, która używana była aż do początku lat 90.

Autor: MZ

Komentarze wyłączone.